Menu
نویسنده مطلب : آرش علیزاده عادل

مطلب مورد بحث:

آشنایی با اجزای سیستم کنترل


برای این تمرین من فرایند مطالعه بر مبنای برنامه ریزی زمانی را بررسی میکنم:

شاخص های مورد استفاده جهت بررسی اینکه طبق برنامه پیش می رویم یا خیر؟(کنترل به صورت هفتگی)

۱- تعداد ساعات مطالعه شده در هفته

۲-تعداد ساعات مطالعه شده برای درس های کلیدی در هفته

۳-کیفیت مطالعه ها در هفته

 

شاخص اول و دوم به طریق زیر کنترل می شوند:

از قبل یک برنامه ریزی زمانی برای دروسی که باید مطالعه شوند تهیه شده است و کاربر موظف است پس از مطالعه هر درس نام ان و مقدار ساعتی که مطالعه کرده است را ثبت کند. در اخر هفته مجموع کل ساعات به تفکیک و به صورت کلی وجود دارد. با مقایسه ی این وقایع با برنامه می توانیم وضعیت فعلی( اینکه از برنامه چقدر جلو هستیم یا چقدر عقب هستیم) را بسنجیم و لمس کنیم.

 

شاخص سوم ماهیت کیفی دارد و مقدار عددی برای ان ثبت نمی شود.

کنترل این شاخص به این صورت است که کاربر احساس رضایت درونی خود را در اخر هر هفته ارزیابی می کند و اگر حس بدی به عملکرد خود داشته باشد می تواند نتیجه گیری کند که یک جای کار خوب پیش نرفته است.

 

حال فرض کنید که برای مطالعه ی درس “الف” ۷ ساعت در هفته در نظر گرفته شده است. پس از گذشت ۱ هفته مقدار ساعات مطالعه شده در هر هفته را بررسی می کنیم. عددی که ثبت کرده ایم وضعیت ما نسبت به هدف از پیش تعیین شده را نشان می دهد. مثلا اگر ۲ ساعت به جای ۷ ساعت این درس را مطالعه کرده باشیم نتیجه میگیریم که ۵ ساعت از برنامه عقب افتاده ایم و برای جبران ان باید این ۵ ساعت را تا اخر بازه ی برنامه ریزی( ماهانه ۳ ماهه و …) کامل کنیم و در صورتی که اصلاح مربوطه را انجام ندهیم کسب اهداف میان مدت و بلند مدت ما ممکن است با مشکل مواجه شود.

برای درک این موضوع که هر درس به چقدر مطالعه نیاز دارد چندین راه وجود دارد:

۱- تعیین ضریب برای دروس و اختصاص کل زمان به ان ها بر اساس ضریبشان

۲- به صورت حسی( که چندان معتبر نیست)

۳- پرسش از اساتید و افراد مطرح حوزه ی مربوطه

 

برخی از سوالهای متداول درباره متمم (روی هر سوال کلیک کنید)

متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟