Menu
نویسنده مطلب : سعید صلاحی

مطلب مورد بحث:

برنامه ریزی برای توسعه مهارتهای فردی


سلام

من قبلا این درس را خوانده بودم.

ولی چون در برنامه‌ریزی احساس ضعف میکنم یکی از راه‌حل های که به ذهن ام رسید گفتم اگر برنامه ریزی را به عنوان ورودی کار در نظر بگیریم من میتوانم یک رزومه‌ آینده نگر برای یک سال آینده بنویسم و از آن برای فیدبک گرفتن از برنامه ریزی و ارزیابی دستاورد نهایی برنامه ریزی‌ام استفاده کنم.

اومدم بحث رزومه نویسی آینده‌نگر را مطالعه کنم که از آنجا به این درس هدایت شدم.   تصمیم گرفتم بار دیگر این درس را بخوانم، این بار با تمرین حل کردن و خواندن کامنت‌ها…

یکی از خوبی های کامنت خواندن این هست که متوجه میشی خیلی از مشکلات و چالش‌ها فقط مختص من نیست و افراد دیگر هم به این جنس مانع ها برخورد میکنند.