Menu
نویسنده مطلب : ریحان

مطلب مورد بحث:

آشنایی با بخش‌های کلیدی گفتگوی فروش


من در یکی از جشنواره ها با یک مجموعه غذایی که بسیار به نام بود آشنا شدم .

وقتی به سخنرانی مدیر مجموعه در بالای سن گوش میدادم متوجه یه نیاز اساسی شدم که تا به الان هیچ مجموعه ای قادر به پاسخگویی آن نبود.

بعد از پایان سخنرانی من مکالمه مو با معرفی خودم شروع کردم ؛ سپس مکاله ام را با این عنوان ادامه دادم که طی جلسه ای ،  بیشتر در مورد نیازشون که بیان کردن گفتگو کنیم ؛ ایشون فرمودن شما تمام امکاناتی که میخوام را دارین و من هم صادقانه خدمتشون گفتم که ما فعلا بخشی از نیازهاشونو داریم و الباقی را تمایل داریم با کمک خودشون تکمیل کنیم

به نظرم ، صادقانه پاسخ دادن من و بزرگواری ایشون شروع یک همکاری را به وجود آورد.