Menu
نویسنده مطلب : کاظم اقبالی

مطلب مورد بحث:

چگونه کاریزماتیک باشیم؟ ویژگی های ذهنی و رفتاری


مطمئنا یکی از مولفه های دوست داشتنی و مورد نیاز کاریزما اینه که هدفت با عملت در بیشتر موارد همخونی داشته باشه و من فکر میکنم برای رسیدن به این سطح از کارایی از اهرمهای محیطی و یکسری تکنیکها و اهرمهای دیگه مثل تنبیه و پاداش خود و غیره میشود استفاده کرد،حالا مسئله ای که برام پیش اومده اینه که تا چه میزان تمرکز نیازه تا ما بتونیم این مسئله رو دلیور کنیم و چه راهکارهایی برای اینکه به این رفتار ایمان پیدا کنیم وجود داره که با کوچکترین تعارضی دست از عقیدمون بر نداریم.