Menu
نویسنده مطلب : فرید سیف اللهی

مطلب مورد بحث:

همیشه نمی‌توان از مطالعات آماری، نظریه های علمی استخراج کرد


رابطه علّی (Causation)
مثال رابطه علی :

هرگاه توپ را به هوا پرتاب کنی توپ به سمت زمین باز می گردد علت بازگشت توپ به سمت زمین چیست ؟

جاذبه زمین

برهان علیت و نقد آن 

تعریف علیت و انواع آن

 

 
همبستگی (Correlation)
در اکثر مواردی که رابطه همبستگی با رابطه علّی اشتباه گرفته می شود مغالطه اتفاق می افتد مثال ها:

مغالطه علت جعلی:  معرفی امری که یا علت نیست و یا بخش کوچکی ازعلت است. 
مغالطه تعمیم ناروا:یعنی عمومیت قائل شدن به یک موضوع ، با اتکا به بخشی از موضوع
مغالطه نادیده گرفتن استثناها
مغالطه بزرگ نمایی  یعنی جلوه دادن جنبه یا جنبه‌های خاصی از یک واقعیت به ‌صورت بزرگ ‌تر و مهم‌ تر از آنچه که هست
مغالطه کوچک نماییدر این مغالطه، جنبه یا جنبه‌های خاصی از یک واقعیت به ‌صورت کوچک ‌تر و کم ‌اهمیت ‌تر از آنچه که هست نشان داده می‌شود.
مغالطه “آماری”: در این نوع مغالطه، گوینده سعی می کند به گونه ای آمار را ارائه دهد که مخاطب فریب بخورد.

مثال

آمار نشان می دهد با شروع ماه مبارک رمضان آمار سرقت در شهرهای بزرگ کاهش پیدا میکند علت این موضوع چیست؟

حال و هوای ماه رمضان سارقین را تحت تاثیر قرار می دهد
روزه داران سارقین هستند و به دلیل روزه گرفتن قادر به دزدی نیستند
و….

همانطور که می بینید به راحتی می توان یک علت را برای معلولی جعل کرد

نتیجه گیری :

برای تحلیل سیستم ها بایستی بسیار مراقب بود و یک همبستگی را با رابطه علت و معلول اشتباه نگرفت چون به راحتی می تواند موجب تحلیلی اشتباه و نتایج مصیبت باری شود

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟