Menu
نویسنده مطلب : ریحان

مطلب مورد بحث:

شناخت بازار همگن و ویژگیهای بازارهای همگن


نرم افزار فروش برای کسب و کارها

امکان استفاده از این نرم افزار برای تمام کسب و کارهایی که مایل اند فرایند فروش خود را مدیریت کنن وجود داره

بازار در این حالت همگن است اما با ایجاد فاکتور به صورت ساده یا ثبت نام میزها بازار به دو دسته تقسیم میشه

مجموعه ای که میز داره

مجموعه ای که میز نداره