Menu
نویسنده مطلب : میلاد کا

مطلب مورد بحث:

آشناسازی و آشنایی زدایی در نویسندگی


فکر می کنم در روزنوشته ها مطلبی با عنوان مفهوم واژه ها خوندم و اینکه برخی افراد چقدر می تونن مفهوم واژه ها رو پوچ و تهی کنند …واژه هایی مثل آزادی و …

فکر می کنم اکثر نوشته هایی که مارو به وجد میارن یا تو ذهن ما ماندگار میشن یه ویزگی خیلی مهم دارند و اونم یادآوری و برگرداندن مفهوم عمیق واژه های تکراری و پوچ و بی معنی شده به ماست. و این بزرگترین هدیه ای هست که یک شاعر و نویسنده به خواننده های اثرش می بخشه .

برای نمونه شعری از گروس عبدالملکیان را می نویسم:

صدای قلب نیست

صدای پای توست

که شب ها در سینه ام می دوی

کافی ست کمی خسته شوی

کافی ست بایستی