Menu
نویسنده مطلب : سارا حق بین

مطلب مورد بحث:

تعریف سینرژی یا هم افزایی چیست؟ Synergy


سلام به دوستان

در محیط های کاری و بخصوص کارهای پروژه ای معمولاً تیم های کاری شکل می گیرد که اغلب شامل افرادی است که روابط خوب کاری با یکدیگر دارند و به لحاظ تخصص، مدل ذهنی و تفکر به نظر گروه همگنی بوجود می آید. اوایل پروژه هم کارها خیلی خوب پیش می رود ولی در اواسط کار، به عقیده من به علت کارشکنی بعضی از افراد، یکسان وقت و انرژی نگذاشتن افراد، یکسان نبودن درجه مسئولیت پذیری افراد در قبال وظیفه شان و از همه مهتر نداشتن مهارت Team working و عوامل دخیل دیگر، نه تنها گروه به نتیجه رویایی شان نخواهند رسید بلکه در بعضی موارد کار نیمه کاره رها شده و برنامه ریزی ها و طرح ها نقش بر آب شده و در خوشبینانه ترین حالت با تلاش تنها تعداد اندکی از اعضای گروه پروژه با نتایج ضعیف به پایان می رسد و نه تنها هم افزایی کسب نمی کند بلکه نتیجه ای پایین تر از سطح منطقی بدست خواهد آورد.