Menu
نویسنده مطلب : حسین قربانی

مطلب مورد بحث:

سرودن شعر متوسط یا درک شعر عمیق


سرودن یک شعر متوسط همچون عرضه کردن بخشی از درونیات و افکار در قالب ابیاتی موزون و هماهنگ به مخاطب است.

در این تلاش، شاید شاعر درونیات و مخلوقات خود را بر روی کاغذ بریزد و با شکل و شمایل و ساختار آهنگینی که با آنها همراه می‌کند، شعری متوسط بسراید.

 

اما فهمیدن یک شعر عمیق، در واقع ارتباط برقرار کردن با تاریک‌ترین و درونی‌ترین اعتقادات و آموخته‌ها و احساسات یک شاعر است که نیاز به کنکاش و تفکر بیشتری دارد و شاید نیاز باشد، برای فهم و درک این اشعار، آثار بیشتری از شاعر را مطالعه کنیم.

 

به عبارتی دیگر سرودن شعری متوسط، برون‌ریزی درونیات و احساسات به شکل شعر و جملاتی آهنگین است ولی فهمیدن شعر عمیق، جستجو در وجود شاعری که بهترین و عمیق‌ترین داشته‌هایش را به ما ارزانی داشته است.

مسلما کنکاش در وجود فردی دیگر و فهم و درک آن از طریق کلمات بسیار دشوارتر از گفتن درونیات خودمان در سطحی متوسط خواهد بود.

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟