Menu
نویسنده مطلب : حسن کشاورز فضل

مطلب مورد بحث:

کتاب رقص تغییر | چالش‌های تغییر پایدار | پیتر سنگه


 تجربه اندکم  از خواندن کتاب به جهت تغییر  در یکی از سازمانها عریض و طویل

تصور الان ما از کلمه تغییر کلمه ای سخت و غیر باور در سازمان های است. مدیر عاملی که حتی از تعویض منشی دفترش عاجز است.
هم تجربه کار در سطح عملیات را د اشته ام  و هم تجربه کار در هلدینگ سازمان ها، در هلدینگ سازمانی افراد شیک و خوش پوش و خوش مشرب و سفارشی شده و سیاسی کار. باید وابسته به کسی و با سازمانی و یا حزبی باشی معمولا با هر حزبی گروهی می روند و گروهی می آیند. تغییر در حد چند سال برنامه ریزی می شود و در حد چندماه قابل اجرا است و در حد چند روز در همان سطح گفتمان بیشتر فرا نمی رود.
در سطح عملیات درگیر کار روزمره، چاشنی تفکر را کمتر می بینی حتی ساده ترین کارها یا از تقلید گذشته است و یا دستور از بالا . وقتی از تغییر می گویی چشمان خسته ونگران می خواهند تو را بدرند و آرام باید در کنار انها ایستاد و گریست. چرا که تو هم یکی از آنها خواهی شد.
چند بار سعی کردم کتاب رقص تغییر را بخوانم و هر بار که خواندم تصاویر سازمانی در جلوی چشمانم رژه میرفت و انگار ادامه کتاب برایم طاقت فرسا می شد. دوباره کنار می گذاشتم و بعد از چندی دوباره هوس می کردم که آغاز گر تغییرات باشم . این چرخه ادامه داشت. ذوق خواندن،‌خواندن، تداعی سازمان ، نا امید شدن و  رها کردن کتاب .
تا اینکه بعد از چند بار آزمون و خطا فهمیدم، اول باید تحمل کج فهمی را در خودم بالا ببرم و بعد هنر مشاهده و قضاوت نکردن را به سختی آموختم و بعد هنر تغییر اندک اندک خودم با دادن هزینه مالی و معنوی را آموختم.
تغییر را از خودم شروع کردم و سعی کردم مصداق های کتاب را در خودم پیدا کنم که البته بسیار زجر آور است، دیدن کج فهمی هایم و ندیدن های عیب هایم . کمی موفق شدم ولی انگار زنگار تنبلی مانع از تغییر می شد . راز تغییر در پیوستگی و اهستگی برایم خلاصه شد. و در آخر هنوز کتاب را تمام نکردم و
به تغییر سازمان نرسیدم، ولی به تغییر خودم پی بردم  این را از کتاب فهمیدم.

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟