- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : ابراهیم صیادی

مطلب مورد بحث:

تسلط کلامی شامل چه مهارتهایی است؟


مبحث جالبی. ولی چیزی که کمتر بهش توجه شده کوتاهی جملات. چه در گفتن چه در نوشتن. این مقوله در کشورهای پیشرفته بیشتر رعایت می شود. جملات ساده ، شفاف ، بدون ابهام ، صمیمی و کوتاه هستند. به قولی هر جمله با کمتر از یک نفس بایستی به انتها برسد. در متن بالا جملات در حد یک پاراگراف هستند. برای چسباندن انتهای جمله به ابتدای ان بایستی انرژی زیادتری صرف شود. شعرای ما و کتاب های آسمانی بیشتر این نکته را رعایت کرده اند. در نتیجه تاثیر و ماندگاری سخن بیشتر خواهد شد. بعنوان مثال کاتالوگ انگلیسی بک محصول خیلی پیشرفته را ملاحظه بفرمایید یا یک کتاب آموزشی انگلیسی. و نکته دیگر باور به آنچه که می حواهیم بزبان بیاوریم. فروشنده گوشی های صآیران که خودش از گوشی نوکیا استفاده می کنه نمی تواند تسلط کلامی داشته باشد. بفرموده رطب خورده کی کند منع رطب.