- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : زینب الف

مطلب مورد بحث:

تجزیه و تحلیل بازار | معیارهای ارزیابی بازار و محصول


در ادامه تمرین قبل، شغل پیشنهادی: فروش ایتنرنتی لباس های بافتنی

این محصول در حالت کلی محصول منحصر به فردی نیست. البته تصمیم بر این هست که لباس ها فقط بافتنی باشند نه هر نوع لباس گرم زمستانی. امروزه فروش لباس های بافت، حتی از طریق فروشگاه های اینترنتی، کاری تک و منحصر به فرد نیست. مگر اینکه مدل های تک برای فروش آماده باشند.

سرعت عرضه کالای جدید به بازار در این حوزه زیاده. با فرض تک بودن مدل و جنس کارها، باز هم شاید به فاصله چند روز محصولات مشابه وارد بازار بشوند.

دیگران با سرمایه مشابه من می توانند وارد این حوزه شوند.

قبلا گفتم که هدف فروش لباس های زمستانی نیست، بلکه لباس های از نوع بافتنی زمستانی است. اما شاید شرایط بازار به نوعی پیش برود که فروشگاه به فروش لباس های زمستانی روی آورد.

مدت زنده ماندن محصول حداکثر شش ماه در سال است. اما شاید بتوان در نیمه دیگر سال، به فروش لباس های متناسب فکر کرد!

جواب سوال ۲ هم در جمله بالا داده شده است.