Menu
نویسنده مطلب : زینب دست آویز

مطلب مورد بحث:

امید چیست؟ امیدواری در زندگی به چه معناست؟


“فردا روز دیگری است…”

 نگه داشتن امید مثل نگه داشتن معشوقه‌ای زیبا در شهری پروسوسه سخت است، مثل مراقبت از هفتاد سال عبادتی که در یک دقیقه ممکن است بر باد برود، مثل تمییز نگه داشتن لباس سفیدت وسط شهر دودآلود. سخت است…

برای تسلیم نشدن مقابل حس‌های بد، آدم‌های سمی و حس‌هایی که شجاعت‌مان را می‌دزدند چاره‌ای نداریم جز این که بجنگیم. با همه وجود بجنگیم.

مثل سربازی که فقط چند گلوله دارد توی تفنگش اما هزار جوانه آرزو ته دلش در تمنای درخت شدن هستند.

باید یادم بماند حتی در دل واژه ناامیدی هم یک امید دارد نفس می‌کشد… فردا روز دیگری است. یادم بماند… یادمان بماند.

احسان محمدی

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟