Menu
نویسنده مطلب : فاطمه محمدی

مطلب مورد بحث:

کریس آرگریس و مهارت انجام کارهای مهم بی‌خاصیت


سلام

مثالی که دارم در مورد شرکت کوچکی بود که کار می کردم. هیئت مدیره با کارشناسان شرکت در مورد علت کمی درآمد صحبت می کردند. کارشناس فنی شروع کرد از ظرفیت ها و قابلیت ها صحبت کند که ما اگر تجهیزات فلان کار را بیاوریم چقدر سودآوری دارد. کارشناس داخلی هم می گفت تنها علت کم شدن سود وضعیت شرکت هست که باید نوسازی شود. مدیر عامل مشکل را در حمایت نکردن بخش دولتی می دید. خلاصه هر کدام از آنها یک دلیلی را مطرح می کردند. بعد از ۹ ماه هم هیچ اتفاقی نیفتاد. دست آخر مجبور شدند با یکی از شرکت های هم ردیف خودشون ادغام شوند.