Menu
نویسنده مطلب : رضا ادنانی

مطلب مورد بحث:

مهم ترین مانع یادگیری


اگر در مورد موضوعی تجربه و یا دانسته ای نداشته باشیم قدرت ریسک پذیری بیشتری داریم دست به کارهایی می زنیم که اگر درباره ماهیت آن ها تجربه داشتیم به احتمال زیاد آن کارها را انجام نمیدادیم مثلا اگر شما در خصوص پرستیژ و بردینگ شخص کتاب های زیادی خوانده باشید و دوره های آموزشی را گذرانده باشید شاید ویزیتوری در خیابان را برای یک محصول اجرا نکنید در حالی که خیلی از افراد بزرگ از این طریق خودسازی کرده اند