Menu
نویسنده مطلب : محمد حسین هاشمی

مطلب مورد بحث:

تجربه‌ی مرز توانمندی‌ها (میهالی چیک سنت میهالی)


اگر شما به چیزی علاقه مند هستید ,روی آن تمرکز خواهید کرد و اگر تمرکزتان را روی هر چیز دیگری ببرید ,احتمال دارد که به آن نیز علاقه مند شوید .

بسیاری از چیزهایی که برای ما جالب هستند به طور طبیعی اتفاق نیفتاده اند ,بلکه به این دلیل که ما هزینه ی توجه کردن به آنها را پرداخته ایم برایمان جذاب شده اند.

بخشی از کتاب” پیدا کردن جریان( Finding Flow): روانشناسی تعامل با زندگی روزمره”