Menu
نویسنده مطلب : ادریس میرویسی

مطلب مورد بحث:

شاخص‌های پیش بینی کننده و نقش آنها در تحلیل سیستم‌ها


* با توجه به این لینک بین میانگین سال‌های تحصیل و تولید ناخالص سرانه‌ی کشورها همبستگی وجود دارد. (همان‌طور که در این درس گفته شد، نمی‌توان از این همبستگی نتیجه گرفت که با بیشتر کردن سال‌های تحصیل کشور خودمان می‌توانیم تولید ناخالص سرانه را افزایش دهیم.)

 

* احتمالا به نظر بسیاری از مردم میزان درآمد افراد شاخص پیش‌بینی کننده‌ی خوبی برای میزان شادی و رضایت آن‌ها در زندگی است.
به نظر من شاخصی مثل «تعداد شکرگزاری‌های روزانه» ممکنه بتونه میزان شادی و رضایت رو بهتر پیش‌بینی کنه.

 

* عموم مثال‌هایی که برای مورد سوم در ثانیه‌های اول به ذهنم رسید جاهایی بود که حتی همبستگی هم بین دو موضوع وجود نداشت و افراد صرفا به خاطر معدودی همزمانیِ مشاهده شده گمان می‌کردند الف علت ب است.

متاسفانه به خاطر ضعف تفکر انتقادی، و عجله برای اظهار نظر یا رسیدن به جواب، اولین شاخص پیش‌بینی‌کننده‌ی احتمالی که به ذهن افراد می‌رسه به عنوان علتِ اتفاقات مطرح می‌شه. (مثلا اثر اختلافِ سن در میزان احتمال طلاق در سال اول.)