Menu
نویسنده مطلب : محمد علی مظلومی

مطلب مورد بحث:

خودشناسی - ویژگی‌های خودمان را بهتر بشناسیم


حضرت حافظ می فرماید:

سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد

وان چه خود داشت زبیگانه تمنا می کرد

گوهری کز صدف کون و مکان بیرون است

طلب گمشدگان از لب دریا می کرد

بی دلی در همه حال خدا با او بود 
او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد

بله پاسخ تمام سوالات در درون ماست.