Menu
نویسنده مطلب : محمد رضا

مطلب مورد بحث:

استریوتایپ یا تفکر قالبی: معتقد به آن هستید یا قربانی آن؟


تمرین درس تفکر قالبی (استریوتایپ)

 

 

 

  خود شما قربانی چه استریوتایپ‌هایی هستید؟  

یک،شغل افراد

دو،محل زندگی فرد

سه،خدمت سربازی رفته یا نرفته

 

  خودتان در مورد دیگران به کدام استریوتایپ‌ها اعتماد می‌کنید؟ 

یک،خوش نامی خانوادگی

دو،محل گرفتن مدرک تحصیلی

سه،نحوه فن بیان