Menu
نویسنده مطلب : محمد اسماعیلی

مطلب مورد بحث:

برندسازی درونی | خودتان را یک چرخدنده نبینید!


سلام به همه ی افرادی که مثل خودم کامل نیستند اما در حال تفکر و تلاش درباره ارتقای کیفیت زندگی خود هستند
من میدانم از نعمت هایی که خداوند بهم عطا کرده شاد خوشحال و شاکر نیستم اما واقعا من در زندگیم خیلی کمبود ها دارم
 من میدانم از نعمت هایی که خداوند بهم عطا کرده شاد خوشحال و شاکر نیستم و برای جبران آن این هفته لیستی از تمامی نعمات های خداوند مینویسم و هروزصبح به انها نگاه میکنم و بررسی میکنم تا نفسی تازه کنم
من میدانم با بیماری های متعددی که مادرم داره باید نظافت خانه و شستن ظرف هارو به عهده بگیرم اما من وقتی ۹ شب از سر کار به خونه میرسم و یه عالمه کار دارم چجوری وقت بزارم
من من میدانم با بیماری های متعددی که مادرم داره باید نظافت خانه و شستن ظرف هارو به عهده بگیرم و به همین علت حداقل صبح ها نیم ساعت زود تر پا میشم و دستی به سر و روی خانه میکشم