Menu
نویسنده مطلب : سید احمدرضا غیاث

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


من فکر میکنم در نظر گرفتن موارد زیر در تصمیم گیری ها تردید در انتخاب  را تا حد زیادی کاهش میدهد :

۱ ) مطمئن باشیم می توانیم از عهده سخت ترین مشکلات حاصل از تصمیم برآییم .

۲ ) بدترین حالتی که ممکن است پیش بیاید تاریک ترین بازه زمانی از زندگـــــــی ما نخواهد بود.

۳ ) ریسک تصمیم گیری , هیجان برانگیز باشد و حس رسیدن به رویاها را در ما تقویت کند , نه اینکه عذاب آور باشد.

۴ ) توشه ای برای روزهای سخت داشته باشیم . غالبا عشق زمینی و آسمانی منجر به بزرگترین و اثر گذارترین تصمیم های ما در زندگی میشود.

۵ ) در نظر داشته باشیم راهی که ما امروز انتخاب میکنیم ممکن است توسط دیگران انتخاب و طی شده باشد. بنابراین نشستن پای صحبت آنها و شنیدن اوصاف مقصد قطعا در انتخاب امروز ما اهمیت خواهد داشت. به قول حضرت حافظ :
به مــــــی سجاده رنگین کــــــن گرت پیر مغان  گوید                 که سالـــــک بیخبر نبود ز راه و رسم منزلـــــــــها