Menu
نویسنده مطلب : امیر

مطلب مورد بحث:

پیش نویس پولی (Money Script)


ثروت باعث رفاه ،آسایش می شود.
البته بایستی شخص آموزش لازم جهت استفاده از آن ثروت را داشته باشد تا با این ثروت جایگاه اجتماعی و فرهنگی خود را ارتقا دهد وهمچنین در کنار آن رفاه را نیز برای خود ایجاد کند
با استفاده صحیح از ثروت ، سلامتی جسم و روان نیز بهبود می یابد
اما در صورت عدم آگاهی از چگونگی استفاده از ثروت ، ممکن است نه تنها بهبودی در شرایط صاحب ان پدید نیاید ، بلکه حتی آن شخص تمام هم و غم خود را صرف نگه داری و افزایش آن ثروت کند و در این مسیر وجهه ، آبرو سلامت خود را نیز فدا کند
به قول حافظ:
چو گل گر خرده‌ای داری خدا را صرف عشرت کن
که قارون را غلط‌ها داد سودای زراندوزی