Menu
نویسنده مطلب : کاظم اقبالی

مطلب مورد بحث:

معنی تکانش چیست؟ رفتارهای تکانشی چه هستند؟


یه نظر شخصی الان که داشتم کامنتها رو میخوندم به ذهنم رسید میتونه محافظت از عزت نفس برای خودم باشه یا خرج نکردن از کیسه عزت نفس،من چندتا از موارد impulsive رو تو خودم دارم،منجمله تخمه خوردن تا آخرین تخمه ظرف،و نمیدونستم که یه رفتار تکانشی هست،برای من محافظت از عزت نفس یه شاه کلیده و خیلی تمرکز و عملکردم رو بهتر میکنه،و تاثیرش رو تو رفتارهای تکانشی هم نشون میده ،ولی بیشتر باعث میشه باور به خودم بیشتر بشه تا درگیریم با خودم کمتر بشه و از دانسته هام بهتر استفاده بکنم.