Menu
نویسنده مطلب : سعید رستم اف

مطلب مورد بحث:

مدل درآمد پرداخت بر اساس مصرف


تمرین شماره ۱:

یکی از کسب و کار های جدید در فضای مجازی مدل Pay-Per-Click Advertising که در این مدل با ارائه محتواهای مختلف مانند آموزشی یا سرگرمی و یا خبری در بستر های رسانه ای   یا استفاده از این مدل برای استراتژی های SEO (بهینه سازی وضعیت سایت در موتور های جستجو ) بر اساس میزان کیلیک بر لینک ها یا محتوا ها در زمانی محدود هزینه از منتفعین در یافت می گردد البته این تجارت بیشتر B2B می باشد ولی  اخیرا اپراتور های اینترنتی از شرکت های تولید کننده  محتوا  برای  افزایش ترافیک شبکه و فروش حجم بالاتر در این مدل استفاده می کنند .

برای مثال اپراتور شبکه شما ، شما را دعوت به دیدن یک فیلم متن یا محتوای آموزشی  می کند که براساس میزان بازدید شما  و یا مدت استفاده از آن  با این مدل با تولید کنند محتوا تسهیم درامد حاصل از مصرف حجم شما را انجام می دهد. که گاهی قیمتی ثابت بر اساس کلیک را مد نظر قرار می دهند و در مدل های دیگر بر اساس  زمان یا حجم محتوا این  فرایند محاسبه می شود.

مشتریان از اینکه بدون پرداخت هزینه محتوایی را بدست میآوردند راضی هستند و شاید متوجه افزایش هزینه در مصرف از حجم اینترنت نباشند .