Menu
نویسنده مطلب : علی دادخواه

مطلب مورد بحث:

نوشته و کتاب غیر داستانی چیست؟ (Non-fiction)


سلام

من کتاب  زندگی خود را طراحی کنید  اثر بیل بورنت و دیوید ایوانس رو می خرم و به دوستانم هدیه می دهم.

این کتاب در ابتدا مشکلات در زندگی و نحوه ی برخورد ما با آنها را بررسی می کند و سپس به ارائه راه کارهایی برای طراحی یک زندگی شاد را به ما می دهد.