Menu
نویسنده مطلب : رحمان

مطلب مورد بحث:

بهترین معلم ریاضی کیست؟


جمله بالا برام تداعی کننده این جمله معروف ادیسونه(یا منتسب به ادیسون) :
“من هزار بار شکست نخورده ام تنها هزار راه یاد گرفته ام که به نتیجه نمی رسد”

در حوزه آموزش و یادگیری اینطور برداشت میکنم:
کسی که در ریاضی اشتباه میکنه بعدا در مقام معلم درک بهتری از دانش آموز و اشتباهات احتمالیش و راه هایی بیشتر و متنوع تری برای انتقال دانش خواهد داشت.

برداشت کلی من :
کسی که در مسیر هدفش اشتباهاتی داشته چیزهای بیشتری یاد گرفته و در نتیجه داستان های بیشتر برای آموزش داره و میتونه راهنمای موثرتری باشه