Menu
نویسنده مطلب : مهشید افشایی

مطلب مورد بحث:

ارزش‌های شما در کار و زندگی چه هستند؟ (سلسله مراتب ارزشها)


من در یکی از تصمیم گیری های اخیر خود بین قضاوت دیگران و رضایت از خود , دومی رو انتخاب کردم. سالهای زیادی از عمرم رو به اینکه دیگران چه قضاوتی در مورد من خواهند داشت! گذروندم اما بالاخره با مطالعه و تفکر و تعمق فهمیدم چیزی که واقعا لازم دارم تایید دیگران نیست که اگر واقعا اینگونه بود تا حالا می بایست حال و احوال خیلی بهتری می داشتم, بلکه احساس خوشایند رضایت از خود چیزیه که واقعا بهش احتیاج دارم.