Menu
نویسنده مطلب : محسن سعیدی پور

مطلب مورد بحث:

شاخص‌ها هم کهنه می‌شوند و نیاز به بازنگری دارند


سلام

فرض کنید که مبنای اینکه کسی شاغل باشد انجام دادن فعالیتی در هفته ۳۰ ساعت باشد.

خوب حالا از سطح شهر آمارگیری میشود و مشخص میشودکه ۱۰% جمعیت آماده به کار شهر بیکار هستند چون کمتر از۳۰ساعت در هفته فعالیت دارند.

حالا اگر مسولین شهر به جای ۳۰ یاعت کار ۱۵ ساعت کار را مبنای شاغل بودن یا شاغل نبودن شهروندان اعلام کند شاهص بیکاری مسلما تغییر خواهد کرد.

اتفاقی که در سطح کلان بیشترآدمها را گول میزند تا اینکه حقیقت را به انها بگوید.

با تشکر