- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : هیوا

مطلب مورد بحث:

مرور پنج مرحله‌ یک خرید


درآمد: بعضی از کسب و کارها و سازمانها درآمد و گردش مالی بالایی دارند(مثل شرکتهای نفتی، معدنی یا نظامی)، برخی هم همیشه با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می کنند(مثل بعضی موسسات آموزشی خصوصی) و این روی مشکلات و نیازهای اینها، نحوه تصمیم گیری و بقیه مراحل خرید اونها تاثیر میگذاره.

سن: سازمانها و کسب و کارها هم سن دارند. ستارتاپ جوانی که هنوز بیزنس مدل مشخصی نداره، نیازها و مسائل متفاوتی داره نسبت به شرکتی که چند دهه ست در مسیر مشخصی حرکت میکنه. درنتیجه به شکل متفاوتی هم در مراحل مختلف فرآیند خرید عمل می کنند.

جنسیت: شاید با کمی بی‌دقتی بتوان جنسیت را به سازمانها و کسب و کارها هم نسبت داد. یک کسب و کار مربوط به ساخت و ساز، جنسیت مردانه دارد اما یک موسسه خیریه یا آموزشی(مثل متمم)، جنسیت زنانه(مادر) دارد. احتمالاً کسب و کار اول بیشتر تمایل به قدرت و کنترل دارد اما نیازهای دومی بیشتر متمایل به رابطه و مراقبت از دیگران است.

برای بقیه موارد هم به راحتی می توان عوامل تاثیرگذار بر فرد را به یک کسب و کار و سازمان تعمیم داد.