Menu
نویسنده مطلب : ايمان مدرس غروي

مطلب مورد بحث:

تفاوت رویداد و روند در تفکر سیستمی و تحلیل سیستمها


اخیرا در جریان حل یک اختلاف بین دو همکار قرار گرفتم. رویدادی که باعث شده بود تحمل دو نفر را بسیار کم کند یک موضوع بسیار عادی و یک سوء تفاهم بود اما وقتی این افراد را تشویق به گفتگو کردم و اینکه شفاف ناراحتی هایی که از هم دارند را بیان کنند مشخص شد که موضوع به دو سال قبل بر می گردد و طی این دو سال از حاصل یک گفتگو یک نفر برداشتی کرده بود و تمام رفتار های طی این دو سال را با همان عینک تحلیل کرده بود و حاصل آنچه شده بود که بود. اما وقتی طرف مقابل اعلام کرد که چنین نظری نداشته و مواردی از اتفاقات همان زمان را باز کرد که برای فرد مقابل پنهان بود.

جالب است که کینه دو ساله تقریبا تبدیل به یک دوستی اولیه شد که اگر به آن رسیدگی شود قطعا تبدیل به یک ارتباط با ارزش تر خواهد شد.

گفتگوی حضوری و شفاف از انتقال برداشتها کمک می کند تا از روندهای رو به تخریب ارتباط جلوگیری کند

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟