Menu
نویسنده مطلب : کورش امیری زاده

مطلب مورد بحث:

استعدادیابی: تسلط بر انگشتان


با سلام 

انسان از بدو تولد کار با دستان و انگشتان را فرا میگیرد و با تمرین در زمینه های مختلف آن را تکمیل کرده و به مهارتهای خود می افزاید لذا کارهای متفاوت  ، سرعت  استفاده از دستان ما را تغییر می دهد وهر چه استفاده از دستان ما بیشتر باشد مهارت ما در استفاده از دستان بیشتر خواهد بود.

تراشیدن یک جواهر بعنوان کار با ابزار و درست کردن یک کوزه گلی توسط یک کوزه گر یا به دنیا آوردن یک کودک توسط ماما یا تردستی یک شعبده باز همه مهارت دستان را میطلبد ولی نگاه مردم و جامعه به هرکدام متفاوت است و همیشه فراموش میشود که در پشت همه این مهارتها توانایی دستانی نهفته است  . ولی زمانی که سازی زده میشود همه فقط انگشتانی را میبینند که آن ساز را به صدا در مى اورد