Menu
نویسنده مطلب : حجت زندی

مطلب مورد بحث:

چمدانی از دروغ


به نام خدا

سلام شهاب جان

خوشحالم از صداقتت و از توانت ، خوشحال باش در این دنیا انسان مانده ای ، و به خود میبالم که در سایتی فعالیت داریم که قصدش همین جلوگیری از نا امیدیهاست و همین که یاد بگیریم و بدانیم که میتوان با صداقت و حقیقت نیز ماند ثابت کرد که میتوان بارش را سبکتر کرد. بیاید با کمک هم دروغ را ریشه کن کنیم ، حتی از نوع مصلحت آمیزش را. شعار نیست بلکه خواستن توانستنه.

دوستت دارم شهاب جان. امیدت به خدا و امید به روزی که امید سبکبال شده و به پرواز در آید.