- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : سعید فرهادی

مطلب مورد بحث:

حتی محصول قدرتمند،‌ بدون طراحی موفق نمی‌شود


سلام؛ نظر من بیشتر بر روی صنعت بانکداری در کشوره؛ در سال ۸۱ یکی از بانکهای قدیمی ه کشور اقدام به طراحی سیستم اینترنتی خود نمود ! ولی بدلیل عدم طراحی مناسب و فقدان پشتوانه های اینترنتی در کشور طرح مذکور مسکوت ماند و طرح مذکور شکست خورد!اگر چنین طرحی در آن سال ها مورد توجه واقع میشد شاید بانکداری اینترنتی خیلی پیش از اینها وآرد کشور شده و از این لحاظ بسیار جلو بودیم!
مورد دیگر طرح اعطای اعتبار خاصی در همان بانک بود که ب میزان سپرده گذاری خاصی بانک اقدام به پرداخت اعتبار مینمود که متاسفانه این طرح نیز علی رغم استقبال چشمگیر بدلیل عدم توجه و آینده نگری تبدیل به نقطه ضعفی برای بانک مذکور گردید.
و در نهایت اخیرا طرحی که در خصوص کارت های سوخت در بانک دیگر اجزایی گردید علی رغم تبلیغ فراوان و ظاهر زیبا و جذاب بدلیل متعددی مورد توجه واقع ن گردیده است.