Menu
نویسنده مطلب : فرید سیف اللهی

مطلب مورد بحث:

تعریف پایداری چیست؟ | بررسی مفهوم پایداری در مدیریت و کسب و کار


درود بر یاران متممی
 
در شهر تهران با :

افزایش اتوبان ها

طرح زوج و فرد

بیشتر کردن ناوگان حمل و نقل عمومی و….

 
همچنان مشکل ترافیک پابرجاست
چرا؟
چون هنوز برای بخش زیادی از مردم و مسئولین دغدغه این است که چکار کنیم تا ترافیک کمتر شود !
چرا می خواهیم ترافیک کمتر شود ؟
احتمالا چون می خواهیم زودتر به مقصد برسیم و در حال حاضر در ترافیک های طولانی حالمان بد می شود
تا زمانیکه دغدغه مردم و مسئولین از یک نگرش پایدار حاصل نشود راهکارهای امروزمان چیزی جز مشکلات آینده نخواهد بود
 
نگرش پایدار- به گمان من- نسبت به مساله ترافیک این است که چگونه می توانیم شهری آرامش بخش و پاک تر برای خود و آیندگان فراهم کنیم
 
لطیفه :
از جوانی در خواستگاری پرسیدند ماشین داری
جوان گفت : من ترجیح می دهم از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنم
همان لحظه با لگد از خانه عروس بیرون انداخته شد!
 
راستی یه سوال آیا در ژاپن و هلند هم داشتن پراید جز امتیازات داماد محسوب میشه؟!

فرید سیف اللهی
۱۹ اردیبهشت ۹۸