Menu
نویسنده مطلب : داوودکیخسروکیانی

مطلب مورد بحث:

ایده هایی برای وبلاگ نویسی


سلام

ایده ای که بنظر من میرسه اینه که هر روز بدنبال رصد یک رفتار قابل تحسین و ارزشمند در فضای حقیقی یا مجازی باشیم.

معمولا خبر ها، بیشتر از آنکه منعکس کننده واقعیت باشند، قرار است نظر خبر سوارها را جلب کنند و با اخبار منفی این هدف بهتر تامین میگردد.

خوب است خرده رفتارهای خوب و ارزشمند اطراف، کمی دیدن شوند. این بیشتر از آنکه برای مخاطبان، آموزنده باشد، در اصلاح مدل ذهنی نگارنده هم عادت ارزشمندی ایجاد میکند.