Menu
نویسنده مطلب : نادر آرین فر

مطلب مورد بحث:

تعریف و بررسی رفتار غیرخطی در یک سیستم


پرواضح است که برای بررسی خطی و غیر خطی بودن هر سیستم، لازمه تعریف دقیقی از ورودی و خروجی اون سیستم داشته باشیم.
جواب هر دو تمرین رو مخلوط با هم میدم.

تقریبا همه المان ها (قطعات) در سیستم های الکترونیکی رفتار غیر خطی دارند. اما این سیستم ها به گونه ای طراحی می شوند که تا حد امکان در یک بازه خاص از ورودی، رفتار خطی در خروجی داشته باشند. مثال ملموس، سیستم های صوتی هستند. تا محدوده خاصی با افزایش صدا کیفیت حفظ می شود. اما در نهایت با زیاد کردن صدا کیفیت صدا کاهش میابد. (غیر خطی عمل کردن بلندگو ها. غیر خطی عمل کردن تقویت کننده های صوتی)

سیسیتم ترمز اتومبیل در ابتدا تقریبا به صورت خطی عمل می کند و با افزایش فشار روی پدال، شتاب توقف بیشتر می شود اما درنهایت با بیشتر شدن فشار، چرخ ها قفل و روی جاده کشیده می شوند؛ در نتیجه شتاب توقف ناگهان کاهش میابد. (در تکنولوژی های جدید از سیستم ضد قبل استفاده می شود – ABS )

رشد موجودات زنده نیز به صورت خیر خطی است.

به  نظر من در تجارت هم رفتار سیستم عرضه و تقاضا شدیدا به صورت غیرخطی عمل میکند. (خصوصا در ایران)

 

برخی از سوالهای متداول درباره متمم (روی هر سوال کلیک کنید)

متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟