Menu
نویسنده مطلب : جواد بشیرپور

مطلب مورد بحث:

کدام توالت را انتخاب کنم؟ | دن اریلی


تجربه شخصی من توی این موضوع اتفاقی بود که پارسال برای بورس افتاد. اکثریت مردمی که به سمت بازار سرمایه روان شدند و مدت زیادی طول نکشید که بازار سقوط سنگینی رو تجربه کرد خیلی از کسانی که باهوش تر عمل کردن با ورود خیل مردم از بازار خارج شدند. البته نباید نقشی که دولت در تشویق مردم با جمله معروف همه چیز خود را به بورس بسپارید رو فراموش کرد که در نهایت ضرر زیادی به مردم وارد شد، عده ای کسری بوجه هنگفت خودشون رو پوشش دادن و مردم رو هرچه بیشتر نسبت به سیستم ناامید و بی اعتماد کردند.

سلامت و شاد باشید