Menu
نویسنده مطلب : علی رضا جعفری

مطلب مورد بحث:

فهرست برخی روشهای کلاسیک تولید ارزش اقتصادی


۱-در اجاره برای مثال خانه، تنها فاکتوری که داریم قیمت اجاره خانه است که معمولا در قیمت ارائه شده رضایت مشتری اهمیت ندارد. در مورد اجاره هتل که خدمات محسوب می شود شخص اجاره دهنده خدمات جانبی دیگری ارائه می دهد تا مشتری جلب کند و با رضایت پول پرداخت کند.

۳٫ وبسایتی که بازدید کننده زیادی دارد و میتواند برای درآمد زایی تبلیغات تجاری بگیرد.