Menu
نویسنده مطلب : ریحان

مطلب مورد بحث:

تعریف منحنی یادگیری چیست و برای ما چه کاربردی دارد؟


زمانی که با متمم آشنا شدم فکر میکردم باید از منحنی یادگیری S کمک بگیرم اما با خواندن مطالب و به تدریج متوجه شدم  درس مدیریت احتیاج به کسب تجربه داره و وجود مسئله کمک به درکِ کاربرد آن درس میکنه بابت همین تصمیم گرفتم از یادگیری مسئله محور کمک بگیرم درس ها را بخونم از خاطراتم کمک بگیرم و در صورت لزوم مجددا آن درس را تکرار کنم  اولویت من درس های مدیریت منه پس یادگیری مسئله محور استراتژی اول منه   بعد از اون زبان هست که برای اون هم از یادگیری مسئله محور کمک میگیرم چون زبان هم یکسری چارچوب داره و در گفتار روزانه متوجه میشی کجا چه جمله ای را بکار ببری