Menu
نویسنده مطلب : میلاد حسین زاده

مطلب مورد بحث:

راهکارها را با توجه به محدوده اثر و افق زمانی آنها تحلیل کنید


آیا با دو برابر کردن حقوق کارکنان رضایت آنها بیشتر می شود؟؟

تعریف حوزه مساله:
منظور از رضایت چیست؟؟آیا بهتر و بیشتر کار میکنند؟؟آیا رفتار آنها در محیط کار بهتر می شود؟؟رضایت آنها چقدر بیشتر می شود؟؟آیا آنقدر هست که در انگیزه آنها تاثیر بگذارد؟؟و یا آنها فکر میکنند حق خود را دریافت کرده اند؟؟چه مقدار باید حقوق را افزایش داد تا رضایت آنها بیشتر شود؟؟؟

افق زمانی:
در چه افق زمانی رضایت افزایش میکند؟؟
قطعا در همان لحظه اعلام خوشحال می شوند و تشکر میکنند و رضایت را می توان در چهره آنها دید.ولی آیا هفته بعد هم این رضایت را دارند؟؟
ماه بعد و سال بعد چطور؟؟ یا با یک رفتار ناخوشایند مدیریت تمام رضایت آنها از بین خواهد رفت.
آیا افزایش حقوق تا سال های سال میتواند موجب رضایت شود؟؟یا پس از گذشت چند سال اولویت کارکنان احترام بیشتر!جایگاه بهتر و یا میل به پیشرفت است؟؟

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟