Menu
نویسنده مطلب : مصطفا میر

مطلب مورد بحث:

انواع بازارها: بازار هدف، بازار آماده، بازار بالقوه، بازار تحت نفوذ


سلام

 
۱٫بازار میوه، بازار داروهای گیاهی، بازار شتاب دهنده، بازار پوشاک
 

 
۲٫بازار بالقوه: ۱٫ کسانی که به آب سالم دسترسی ندارند. ۲٫ کسانی که دچار تشنگی می شوند و منبع آب رایگان در دسترسی ندارند.۳٫ کسانی که بیماری کلیوی دارند و فقط آب معدنی می توانند استفاده کنند.
 
بازار آماده: ۱۰درصد اول جامعه از نظر درآمدی و بیماران کلیوی
 
بازار هدف: مثلا فقط ۱۰ درصد اول تهران و شهرهای بزرگ یا شرکت های کترینگ یا دانشگاه ها و موسسات آموزشی
 
بازار تحت نفوذ: افرادی که از محصول ما حداقل یک بار استفاده کرده اند.

بازار بالقوه را می توان معادل جمعیت ایران در نظر گرفت بازار آماده از گزارشهای سازمان آب در خصوص افرادی که به آب سالم دسترسی ندارند. بازار هدف از اطلاعات یک کارخانه مشابه که هر چه ویژگی های کارخانه مورد بررسی با ویژگی های مورد نظر ما بیشتر باشد تخمین عددی قابل اعتماد تری به دست می آید. و در خصوص بازار تحت نفوذ می توان اطلاعاتی از عرضه کننده های منطقه به دست آورد.

۳٫
بازار بالقوه تمام افرادی هستند که فرزند دارند و یا قصد آن را دارند و یا شغلی مرتبط با کودکان  دارند. مربیان مهد کودک معلمان مدارس و مشاور ها مثال های مناسبی به نظر می آیند.
 
بازار آماده شامل گروهی از افراد بالا می شود که دسترسی به کامپیوتر و اینترنت دارند و نحوه کار با آن ها را هم بلدند.
 
بازار هدف: می تواند فقط مربیان یک مهد کودک معلمان مقطع ابتدایی  و یا پرستاران بیمارستان های کودکان باشند.
 
و در نهایت بازار تحت نفوذ: افرادی هستند که از خدمات وبسایت ما استفاده می کنند.
۴٫
سنجش عملی قدرت خرید در بازار
 
ضعف در عرضه
 
محدودیت قانونی مثل قوانین ضد تراست