Menu
نویسنده مطلب : آزاده كيانی

مطلب مورد بحث:

درباره توقعات بی جا و کاهش انتظار از دیگران


به نظر من این موضوع دغدغه بسیاری از افرادهست که انتظاراتی که از یکدیگه دارند برآورده نمیشه و همیشه یک نارضایتی با درجات بالا و پایین وجودداره که آدم ها اون و بسته به شرایط نشون می دن یا نشون نمی دن اما حرص می خورن از درون.

از اونجایی که همه ما نیازهای متفاوت ،ادراک مختلف و نگرش متفاوتی نسبت به هم داریم ، هرکسی به نظر خودش بهترین نظر ،صحیح ترین عقیده و ادراک و منصفانه ترین روش و انتخاب کرده .

بنابراین با درک این تفاوت ها نمی گم راحت و بدون دردسر اما راحتتر می تونیم با انتظاراتمون کنار بیایم.