Menu
نویسنده مطلب : حسین کمیلیان

مطلب مورد بحث:

مهارت یادگیری، تکنیکها و روشهای یادگیری بهتر


یک مشکل اساسی سیستم های آموزش رسمی اینه که نیازها و توانمندی ها و به طور کلی دنیای دانش آموزان/ دانشجویان رو یکسان فرض میکنه. به نظر میرسه که روز به روز و با به رسمیت شناختن بیش از پیش منحصر بفرد بودن نیازها، تمایلات، توانمندی ها و … انسان ها، این فرض بنیادین سیستم های آموزش رسمی هم زیر سوال بره.

این گلوله برفی مدت ها هست که غلتیدن خودش رو آغاز کرده!