Menu
نویسنده مطلب : محمود قاسمیان

مطلب مورد بحث:

روش های تصمیم گیری | آشنایی با سیستم یک و دو در فرایند تصمیم گیری


** یک نمونه تصمیم را مطرح کنید که جنس آن برای شما، به تصمیم‌های سیستم یک نزدیک است. توضیح دهید که آیا آن را برای دیگران هم به همین صورت بیان می‌کنید یا اینکه عموماً مجبور هستید از سیستم دو برای توضیح و توجیه آن استفاده کنید؟
من در یک شرکت تولیدی کار برنامه ریزی تولید را انجام می دهم و هر روز صبح اولین کارم رفتن به کارگاه و حلسه ای کوتاه برای بررسی شرایط با مدیران کارگاه است. معمولا در هنگام غروب نیز برای بررسی پیشرفت کار قبل از تعطیلی به کارگاه می روم و پیشرفت کار ر بررسی می کنم. در حقیقت وضعیت صبح فرقی با هنگام غروب روز گذشته نکرده است اما زمان این جلسه را من با سیستم یک گرفته بودم اما برای دیگران توضیح نوع دو می دهم و ن را با سیستم دو توجبه میکنم. نکته اینکه حالا و با سیستم دو میبینم بهتر است ساعت حدود ۱۰ این کار را انجام دهم تا کمی پیشرفت در کاها اتفاق افتاده باشد و مشکلات و مسائل پیش روی آن روز را بهتر ببینم
 **یک نمونه تصمیم را مثال بزنید که آن را با توسل به سیستم یک اتخاذ کرده‌اید و الان احساس می‌کنید که اشتباه بوده. یا اینکه مثال برعکس این حالت را مطرح کنید. تصمیمی را مطرح کنید که با توسل به سیستم دو گرفته‌اید و امروز احساس می‌کنید که سیستم یک، شیوه‌ی مناسب‌تری برای اتخاذ آن جنس تصمیم بوده است؟
موردی که همیشه با مشکل در آن مواجه بوده ام انتخاب لباس با سیستم دو بوده است. هر وقت که با کلی دقت به تحلیل جنس لباس می پردازم و به فکر مطابق مد بودن یا مشابهت با لباسهای دیگر و غیره می پردازم در نهایت لباسی را که انتخاب می کنم  و در اکثر شرایط آن را در نهایت خستگی حاصل از انتخاب های متعدد می خرم، دوست ندارم. به نظرم برای انتخاب لباس و موارد از این دست انتخاب سیستم یک بهتر است و اتکا به علاقه جواب بهتری می دهد