Menu
نویسنده مطلب : سجاد ص

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


درود به دوستان متممی ام،

شاید دور از ذهن نباشد که همه انسان ها موفقیت هایی داشته اند که خیلی از آنها به پایان مسیر موفقیت رسیده، تعدادی در وسط مسیرند و تعدادی نیز در ابتدای این مسیر سخت.

به نظرم موفقیت یک کیفیت است، برای مثال اگر فاکتور شهرت را در نظر بگیریم، یک کودک که توانسته است در یک دهستان کوچک و دور افتاده به همراه دوستانش در یک جشنواره شهرستانی اجرای خوبی داشته باشد و مقامی کسب کرده باشد به همان نسبت موفق است که یک بازیگر مطرح در سینمای کشور. هردوی این اشخاص مشهورند البته با نسبت های متفاوت.

من به شخصه یک مربی شخصی دارم که هم انسان موفق و خلاقیست و هم اهل استراتژی (شاید چیزی شبیه به استاد شعبانعلی خودمان) که همواره در موقعیت های مختلف زندگی ام از وی راهنمایی هایی گرفته ام، من چند سال پیش متوجه شدم همه آدم ها همانند من یک شخص راهنما یا مرشد دارند که دلهره ها و نگرانی هایشان را می داند و می تواند در رفع آنها کمک کند. به قولی موفقیت فقط یک آغازین است که قبل از آن جدالی سخت را فرد موفق با سختی پشت سر گذارده. بینندگان خارجی رویداد موفقیت لحظات را پیش از موفقیت به یاد ندارد و ندیده اند و از لحظه شروع به بعد آن را رصد می کنند.

من زندگی شخصی ام را برای موقعیت نا پایدار اکنونم از دست داده ام، شاید در دید بسیاری از دوستان و آشنایانم موفق به نظر برسم اما چیزهایی که از دست داده ام را هرگز فراموش نمی کنم.

تندرست باشید