Menu
نویسنده مطلب : محمد تقی امینی

مطلب مورد بحث:

عوامل و موانع پرورش و شکوفایی استعدادها


سلام بر دوست خوبم  محمد جواد عزیز

اینکه دیگران  در یک زمان و مکان  و شرایطی بدون اطلاع از این  تستها و دانش رشدهای خوبی کرده اند و

“انیشتین ، حافظ ، شجریان ، ارسطو و … آزمون های جانسون اوکانر رو داده بودند؟ اصلا به این چیزهایی که ما فکر می کنیم فکر کرده بودند؟ اصلا آن ها در چه کانالی رشد کرده اند ؟ چرا در این کانال قرار گرفته اند ؟ سهم خودشان و اطرافیان و جامعه شان در این برجستگی چه بوده است؟”
فکر کنم نیاز است  صورت مسئله را  یکبار دیگر مرور کنیم   ما یک دانه ای ( استعدادی ) داریم و می خواهیم  آن را به گیاهی  که این دانه قابلیت  آن گیاه شدن را دارد(توانمندی)  تبدیل کنیم چگونه با توجه به  یافته های علمی و عملی  به بهترین روش این کار را انجام دهیم ؟

این صورت مسئله ماست  نه اینکه  اتفاقی که د ر یک زمان و  یک مکان خاص و در یک شرایط خاص افتاد  انها به ان  عالم نبودند و پس  حالا  ببینیم  انها در جه کانالی رشد کرده اند و سهم خودشان و اطرافیانشان  در این برجستگی چیست ؟

دوست خوبم  برای رشد هر دانه ای  شرایطی (منابعی ) از جمله  نوع خاک و آب و هوا و ….  لازم است  که شاید منظور شما از کانال این باشد .

اما مهمترین نکته  تشخیص  اینکه این دانه  چیست ؟  شناخت درست  استعداد  و لذا  تمام تلاش ما  در ابتدا  شناخت صحیح  این استعداد است  و این تقسیم بندی های  فقط به منظور حصول این نتیجه انجام می شود .