Menu
نویسنده مطلب : شراره شیری جیان

مطلب مورد بحث:

کریس آرگریس و فاصله‌ بین دانستن و عمل کردن


مواردی که در دیگران مشاهده کردم :

نظریه مورد حمایت : دفاع از پس انداز کردن ، ولخرجی نکردن ، سخنرانی برای دیگران و گفتن ازفواید پس انداز و زیر سوال بردن هزینه های دیگران

نظریه مورد استفاده : ولخرجی کردن و توجیه آن با دلایل مختلف

 

نظریه مورد حمایت : بد گویی درباره مافوق در حدی که شنونده قانع میشود که اگر الآن این فرد با مافوقش روبرو شود قطعا رفتار بسیار سرد و حتی تهاجمی خواهد داشت

نظریه مورد استفاده : در کمال تعجب می بینیم که در مقابل مافوقش تا کمر خم شده و مرتب می گوید ” در خدمتیم” !