Menu
نویسنده مطلب : نوید

مطلب مورد بحث:

اثر مار کبرا - کاربرد تفکر سیستمی در سیاست گذاری


با توجه به اینکه در حوزه IT فعالیت می کنم. در ۲ ۳ سال اخیر تبلیغات زیادی در حوزه کارافرینی و استارآپ شده است. و کاملا دیدگاه نیروی های فعال در این اکوسیستم رو عوض کرده است .
اولین تغییر در این حوزه وام های مختلفی هست که دولت با اسم های مختلف در اختیار تیم ها و شرکت ها قرار می دهد. در نگاه اول این یک رویکرد حمایتی بسیار خوب هست .
ولی اگر افق دید رو ۴ ۵ سال اینده قرار بدهیم. با توجه به اینکه طبق آمار ۹۰ درصد استارآپ ها در دنیا در ۵ سال اول شکست می خورند جنس حمایت از استارآپ اعطای وام کم بهره نیست چون در ۹۰ درصد موارد استارآپ شکست خورده و حالا جوانانی که تا یک سال پیش سرشار از انگیزه بودند باید به دنبال پس دادن وام های گرفته شده باشند.