Menu
نویسنده مطلب : وحید دارابی

مطلب مورد بحث:

برندینگ برای شخص یا برای کسب و کار؟


به نظرم مثال خوب یا واضح نیست!
چون آقای ایفل می‌خواست چه شود که نشد؟ بشود آن آقاهه که اون برج فلزی درازه رو طراحی کرد؟! اساسا برند برج و معمار یکی هستند، این وسط شهر پاریس به ایشان و ایشان به شهر پاریس لطف کرده‌اند.

از طرفی پول برج را که ایشان نداده! کارفرما یکی دیگر بوده، یک عده‌ی دیگر تایید کردند، یک عده‌ی دیگر ساختند و همه هیچ! فقط نام ایشان با سازه ماند.

شاید شعر زیر بهتر می‌بود:

بیستون را عشق کند و شهرتش فرهاد برد