Menu
نویسنده مطلب : حسن فرجی

مطلب مورد بحث:

سنگی بر کوهی


اولین بار است در مورد کارتون ها می خوام نظر یا سلیقه ی شخصیم رو بگم :

سعی می کنم تو جمله کوتاه منظورم رو برسونم چون به هر حال برداشت ها در مورد کارتون ها متفاوته و بهتره با توضیح تاثیر در برداشت های درست یا غلط بقیه نداشته باشم.

کارتون اول :

تلاش برای رسیدن به هدفی که از اول اشتباه بوده و چقدر بد خواهد بود اگر فرد دانسته اینکار رو انجام دهد

کارتون دوم :

در مورد این کارتون برداشت ها خیلی میتونه متفاوت باشه و برداشتم اینه که تلاش گروهی ولی دیده شدن فقط یک فرد که اتفاقا جلو گروه ایستاده است.گفتم گروه چون همشون چوب ماهیگیری رو گرفتن و به نوبه ی خودشون دارن کمک می کنند.ولی نتیجه برای نفر اول است

کارتون سوم :

خیلی از افراد فکر می کنند در زندگی بر روی مسیری که ریسک زیادی دارد قدم برداشتند ولی نمی دونند که ،این مسیر از قبل به آنها دیکته شده بوده.

کارتون چهارم :

غرق شدن در زندگی مجازی و از یاد بردن زندگی واقعی… چقدر دردناک

کارتون پنجم :

زندگی مجازی با نقاب هایی که معلوم نیست شخصیت هر فرد چیست و چه احساسی به صورت واقعی دارد.